REZERVEET
EN TR

GİRİŞ

ÇIKIŞ

YETİŞKİN

- +

ÇOCUK

- +
REZERVEET

YASAL UYARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hacınurioğlu Turizm Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, siz değerli ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. İş bu bilgilendirme metni, Hacınurioğlu Turizm Ticaret A.Ş’ nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı KVKK’nun 10 ncu maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı                                    : Hacınurioğlu Turizm Ticaret A.Ş

Blue Marlin Deluxe-Spa & Resort

Adresi                                     : Konaklı Mah.Yelken Sok. No:4 Alanya/Antalya

Telefonu                                  : +90 242 545 47 07

Fax                                          : +90 242 545 45 07 

E-posta adresi                           : info@bluemarlindeluxe.com

 1. KİŞİSEL VERİNİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve misafirlerimize sunulmuş olan hizmetlerimizden ve internet erişim imkanından faydalanmanız, Otelimiz sosyal tesislerinin kullanımı (Spa-Wellness, Fitnes ve diğer spor ve aktiviteler), erişim kayıtlarının yönetimi, kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 1774 sayılı kimlik bilgilerinizin resmi makamlara bildirilmesi amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilecektir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Otelimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

 • Ayrıca, Otelimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;
  Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
 • Otelimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ve tesislerimizde yer alan işletmelerimizi ziyaret ettiğinizde,
 • İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

 • Otelimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Otelimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
 • Otelimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
 • Otelimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
 • Otelimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
 • Otelimiz tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Otelimiz web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,
 • Otelimizin ve Otelimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Otelimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Otelimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.),
 • Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
 • Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Otelimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
 • Otelimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Otelimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • COVID-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar dahil mücbir sebeplerle
  amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Otelimiz tarafından işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi, Güvenlik Kameraları, araç plakanız, iş ortakları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

KVKK’ya uygun olarak, KVKK 7/1 maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi
 • Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)

 • Sigorta İşlemlerinin Takibi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.1 f bendi;

Açık Rıza

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, tur şirketi, Nakliye Şirketi )

 • Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla
 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi.

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK M.11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuz bildiririz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı info@bluemarlindeluxe.com mail adresine göndereceğiniz bir dilekçe ile veya insan kaynaklarına fiziki olarak sunacağınız bir dilekçe ile veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler iler Şirket’imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 1. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Şirketimizin kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketimizin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

                    

INSTAGRAM

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN